Üldinfo

Kärdla Nukuteater koosneb teatri juhi Lea Sibul-Poola ümber koondunud nukuteatrihuvilistest ja koolinoortest Hiiumaal. Harrastuslik teater asutati 1998. aastal, teatri juht Lea Sibul-Poola on olnud aastakümneid aktiivne harrastusnukuteatri viljeleja, õpetaja ja nukumeister.

Kärdla Nukuteatril on statsionaarne mängupaik, peamiselt mängitakse lasteaedade ja koolide lastele. Repertuaaris on ülekaalus sirmiteatrilavastused, viimastel aastatel on lisandunud uuenduslikke nukulavastusi.

Alates 1999. aastast korraldab Kärdla Nukuteater iga-aastast nukufestivali Suur Sirmik, kus osalevad nukuteatrid mujalt Eestist.

Oma tegevuses ja projektide elluviimisel lähtub Kärdla Nukuteater MTÜ kaasamise heast tavast ja vabaühenduste eetikakodeksist.