KÜSK-i toetuse teavitus

Ajavahemikus 01.09.2018-31.10.2019 viib MTÜ Kärdla Nukuteater KÜSK-i toetusrahadega ellu majandusliku elujõulisuse arenguhüppe projekti nimetusega “Kärdla Nukuteatri arendustegevused lisateenuste väljatöötamisel”. 

Toetussumma KÜSK-ilt on 10182 €  ja omaosalus MTÜ Kärdla Nukuteatrilt 3010 € 

Põhitegevused: Nukuteatri hoone ehitustööd, millised loovad eeldused ja võimalused kohvikuteenuse pakkumiseks.

Finantskirjaoskuse koolituse läbiviimine, turunduskava ja eelarveplaani koostamine ning täiendavate lisateenuste osutamise paketi koostamine