21. sept. 2018 koosolek (KÜSK-i arenguhüpe)

21. septembril 2018 said esmakordselt kokku MTÜ Kärdla Nukuteatri arenguhüppe projekti meeskonna ja ühingu liikmed. Projekti tutvustamine viidi läbi Kärdla Põhikooli õpilaskodus, kell 18:15-19:15. Esindatud olid kaks projekti eestvedajat: Projektijuht, MTÜ Kärdla Nukuteater juhatuse liige Kersti Ojasalu ja nõukoja liige Arnold-Aare Kivisikk. NUKU-klubi idee autor Mati Lepna kohtumisel osaleda ei saanud. Peale projekti eestvedajate olid kohal järgmised ühingu liikmed: Koit Randus, Mare Oja, Ulla Mölder ning vabatahtlikuna Viktoria Lohk.

Koosoleku viis läbi projekti konsultant FIE Viktor Rõbtšenko, kes tutvustas seda slaidide abil. Kõik kohale tulnud liikmed said teada projekti eesmärkidest, eelseisvatest tegevustest ja arvatavatest tulemustest. Samuti vaadati ajakava üksipulgi läbi ja viimase kohtumise ajaks lepiti 2019. a september, täpselt aasta pärast esimest kokkusaamist.

Järgmine kord kohtutakse jaanuaris 2019, siis kui nukuteatri ehitus- ja viimistlustööd on valmis. Siis toimub projekti meeskonnale ja MTÜ liikmetele koolitus teemal “Finantsjuhtimine – jätkusuutlikkuse võti”, mille viib läbi FIE Viktor Rõbtšenko. Koolitus kestab maikuuni ja selle käigus koostatakse detailne turunduskava ja eelarve plaan, mille alusel hakatakse teenust pakkuma.

Viktoria Lohk, Kärdla Põhikooli  9. klassi õpilane